КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТКАРУУ БИЙЛИГИНИН МЫЙЗАМДАРЫНЫН ТАПТАМЫНА КЫСКАЧА УКУКТУК ТАЛДОО 

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин ишин камсыз кылуу боюнча кабыл алынган мыйзамдардын пакетинин эффективдүүлүгү кандай?
Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө ээ болгондон бери өлкөдө Конституцияны жана башкаруу формаларын өзгөртүүнү камтыган мурдагыга караганда натыйжалуураак аткаруу бийлигинин тийиштүү системасын куруу аракети сыноо жана жаңылыштык аркылуу жүргүзүлүүдө.
Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигин Президент башкарат (Конституциянын 66-беренесинин 1-пунктуна таянганда). Ошол эле учурда Министрлер Кабинетинин Төрагасынын институту бар, ал дагы комушча Президенттин Аппаратынын жетекчиси болуп саналат.
Азыркы кырдаалда саясий-укуктук аспектилер аткаруу бийлигинин жетекчисинин функцияларынын белгилүү бир бөлүгүн аткаруу бийлигинин биринчи адамы катары кабыл алууга жана позициялоого боло турган Министрлер Кабинетинин Төрагасы аткара тургандыгын көрсөтүп турат. . Буга чейин Кыргыз Республикасында Премьер-министр аткаруу бийлигин жетектеп, Президент үч бийлик бутагынын тең ортосунда “арбитр” болуп келген.
Ошентип, учурда аткаруу бийлигинин жетекчилигинде «дуализм» маселеси бар. Калган маселелер боюнча биздин аналитикада окусаңыздар болот! Добавить комментарий