“Ченемдик укуктук актылар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорундагы тобокелдиктер жана көйгөйлөр

КРнын Президентинин 2021-жылдын 8-февралындагы жарлыгынын негизинде Өкмөт тарабынан КРнын мыйзамдарын масштабдуу инвентаризациялоо башталды, ага 356 мыйзамды баш ийдирүү пландаштырылууда. Ошондой эле, инвентаризациялоонун алкагында ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзам долбоору жана “гильотин” принциби боюнча мыйзам актыларын токтотуу жөнүндө мыйзам долбоору киргизилгендигин белгилей кетүү керек. Инвентаризация жүргүзүп, иштеп жаткан мыйзамдарды КРнын Конституциясынын жаңы редакциясына ылайыкташтыруу керек, бирок бул процессти концептуалдык ыкманы колдонуп, алдын-ала кылдат изилдөө жүргүзүүнү эске алуу менен этап менен жүргүзүү керек. Мыйзамдарды толук жокко чыгарууну болжолдогон инвентаризация процессинде гильотина принцибин колдонуу шашылыш иш-аракет болуп саналат жана мамлекеттин укуктук коопсуздугу үчүн терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн. 

Андан тышкары, 2021-жылдын 15-апрелиндеги ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзам долбооруна сунушталып жаткан түзөтүүлөр олуттуу тынчсызданууну жаратып жаткандыгын белгилей кетүү керек, анткени бул мыйзам долбоорун талдоодо бир топ укуктук карама-каршылыктар, эреженин принциптерине каршы келген ченемдер аныкталды мыйзамдарда, ошондой эле тең салмактуулук тутумуна терс таасирин тийгизген жоболор, мыйзам долбоорлорун коомдук талкуулоону өткөрүүнүн мааниси төмөндөгөн. Ченемдик укуктук актылар жөнүндөгү мыйзам долбоорунда ченемдик укуктук актылардын иерархиясынын мааниси негизсиз деңгээлде көтөрүлүп, бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук бузулган жана башка терс көрүнүштөр бар, алар ушул талдоодо кененирээк баяндалган. Коомчулук талдоо жүргүзүүгө болжолдонгон өзгөртүүлөрдөн келип чыгуучу тобокелдиктерди киргизди, ошондой эле мыйзам долбоорун учурдагы формасында кабыл алуунун терс кесепеттерин белгиледи. 

Мындан тышкары, коомчулук ушул мыйзам долбоорунун ченемдерин өркүндөтүү боюнча сунуштарды берген, аларды эске алуу керек.

E-mail: Kyrgyzstan.stability@gmail.com

Сайт: www.lawyers.kg 

Телефон: +996 707 177 178

Инстаграм: @kyrgyzstan.stability

Толук талдоо:Добавить комментарий